Sökün [isim] "Birçok kişi veya şey birbiri ardından gelmek, görünmek" anlamlarına gelen sökün etmek birleşik fiilinde geçer "Bir geniş bayırdan oynak Çerkez atları sökün etti." (Falih Rıfkı Atay) - www.kafanagorehayat.com | www.kafanagorehayat.com

Sökün [isim] “Birçok kişi veya şey birbiri ardından gelmek, görünmek” anlamlarına gelen sökün etmek birleşik fiilinde geçer “Bir geniş bayırdan oynak Çerkez atları sökün etti.” (Falih Rıfkı Atay)

Sökün

  1.  “Birçok kişi veya şey birbiri ardından gelmek, görünmek” anlamlarına gelen sökün etmek birleşik fiilinde geçer
    • “Bir geniş bayırdan oynak Çerkez atları sökün etti.” (Falih Rıfkı Atay)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir