RESFEBE (1)... Bir çeşit bilmece ! - www.kafanagorehayat.com | www.kafanagorehayat.com

RESFEBE (1)… Bir çeşit bilmece !

Merhaba,

“Resfebe nedir?” sorusuna yanıt arayalım öncelikle…

  • Sorulan kelime veya cümlenin kısımlarını, ayrı ayrı harfler, şekiller, resimlerle göstererek oynanan bir çeşit bilmece…

İngilizcede bu kelimeyi karşılayan ifade “Rebus” tur. Ancak İngilizce fonotik yapısı itibarıyla harflerin seslerini de bilmeceye katmıştır. Türkçe’de, yapısı itibariyle rebus ilkesini uygulamak zordur zira, her ses tek bir gösterim biçimiyle belirtilir.

Resfebe;“Resim” ve “alfabe” kelimelerinden türetilmiştir,  bir kelimenin farklı kelimeler, sözcük öbekleri ya da resimlerle anlatılması üzerine tasarlanmış bir oyundur. Resfebe; anlatımında kullanılan resimlerin, harf ya da kelimelerin, duruş yönünden biçimine, yazı karakterine kadar her durumun değerlendirilmesi ve düşünülmesi gerekmektedir.Çözüm aşamasında, harfler ve rakamlar ya da resimlerle ve hatta yaşamımızda bilgi olarak kodlayabileceğimiz her birikimimizle bağ kurulmasını teşvik eden resfebe, aktif düşünme süreçlerini de hızlandırarak zihinsel gelişime katkı sağlar.   RESFEBE, sadece bir oyun değildir, sanat ve bilimin, hayal gücü ve zekanın buluşma noktasıdır.

Gelişim; gördüğümüzü anlamak, yeni fikirler oluşturmak, üretmek ve anlatmak ile olur inancıyla resfebeyi hem öğreneceğiz hem de öğrendiklerimizi sizinle paylaşacağız…

Konularla gidelim ve her konuya bir kaç örnek verelim dilerseniz… O kadar çok farklı örnek çıkabilir ki! İnsan birikiminin belli prensipler doğrultusunda aktarımı bir çeşit dil…Resfebe.

Konu: Harflerin okunuşu, yeri, rengi…

Örnek 1

 

Burada soruyu hazırlayan 6 harfli bir kelimeyi resmetmiştir. Gördüğümüz ise sadece bir harf. Düşünelim başka ne var gördüğümüz bu resimde? RENK evet bir de harfin rengi var…

Harfler yazıldığı ya da okunduğu gibi kullanılabilir. Yani bazen “S” bazen de “Se” olarak okunacaktır.

Cevap: Se mavi- SEMAVİ dir.

 

 

 

 

 

Bu resfebe örneğinde  2 harfimiz var, resfebe hazırlarken genel eğilim, harflerde rengin önemli olmaması durumunda “siyah” rengin kullanılmasıdır. Ancak siyahın da “siyah” “kara” gibi kelimelerle cevaba dahil olabileceği düşünülmelidir. Eğer siyah dışında bir renkle yazılmışsa, burada harfin okunuşunun yanı sıra renge de dikkat etmemiz beklenmektedir. (Her zaman böyle olmayabilir, resfebe hazırlayıcısının düşüncesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.)

K harfimiz yalın yazılabildiği gibi okunuşu ile de yazılabilir. Rengi kırmızıdır. Kırmızı, “al” olarak da ifade edilebilmektedir.

M harfimiz yalın yazılabildiği gibi okunuşu ile de yazılabilir. Rengi beyazdır. Beyaz, “ak” olarak da ifade edilebilmektedir.

Cevap: K al M ak – KALMAK

 

 

Bu soruda 5 adet harf verilmiştir. Renklerinin beyaz olması ve sıralanışları üzerine düşünmek bizi cevaba yaklaştırabilir.

V başta, ilk, birinci… Anlamlı bir kelime olabiliyor mu? Arayacağımız cevap anlamlı bir kelime olmalı.

Aynı şekilde, Ö, F, H ve J için sorguluyoruz. Rengi ve yeri ile buradaki harflerden biri, ikisi, bir kaçı ya da hepsi ile anlamlı kelime, cümle yapabilir miyiz?

J sonda… Bu ifadede harfimizin yerini değiştirdiğimizde;

Cevap: Sonda J – SONDAJ

Renk beyaz kullanılmış, hani siyah olacaktı önemli değilse diye sorduğunuzu duyar gibiyim 😀 Bu kuralın genel eğilim olduğunu belirtmiştik. Ayrıca resfebe hazırlayıcısı şaşırtma amaçlı kullanmış olabilir.

 

1) Harfler ya salt yazılmış hali ile ya da okunuşu ile yeni sözcüğün oluşumunda yer alırlar.
2) Bazen harflerin renkleri de harfin başında ya da sonunda yazılarak sözcük oluşturmaya yardımcı olur.
3) Harflerin, büyük, küçük oluşu, yeri (sağ, sol, baş, son,orta,alt, üst) de harfin başına ya da sonuna yazılarak yeni sözcük oluşturulabilir.
4) Harflerin ters yazılışı tersten okunarak yeni sözcük oluşturulacağı anlamına gelir. Ya da ters, aksi kelimeleri eklenebilir.

Sağda gördüğünüz resfebe örneğinde üç adet harfimiz var anlamlı bir kelime ya da cümle oluşturacağız.

Başta ı, sonda k ve arada ya da ortada L harfi var.

Cevap: Orta L I K – ORTALIK

Tabi orta yerine ortası, ara, arası gibi ifadelerle de anlamlı bir sözcük yapılabilseydi kullanılabilirdi. Kısacası yerini ifade edebilecek her belirteç kullanılabilir.

Harfleri, şekilleri kendi içinde yaratılan bir anlamda okumak hatta böyle yazmaya çalışmak bir çeşit şifrelemedir. Tarih boyunca kendini geliştiren bir şifreleme yöntemi vardır. Bakış açısı, birikim, bilgi, şifreleri okumakta yararlıdır ancak en büyük yardımcı “yazanın ne yazdığını” bulmaya çalışmak olacaktır.

Bir çeşit şifreleme dediğim resfebe konusunda öğrendiklerimi paylaşmaya devam edeceğim.

Şimdi iki soru, cevapları bir sonraki paylaşımda olacak 😀

Esenlik dolu günler dilerim, ZİHNİNİZE SAĞLIK.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir